Arkadaşlık İlişkilerinde İlişkisel Saldırganlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kurtyılmaz Y. (2011). Üniversite öğrencilerinin ilişkisel saldırganlık ile benlik saygısı, sosyal bağlılık ve sosyal kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiler (Doktora tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Sorumlu Yazar: 
Yıldız Kurtyılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: