Sınıf Ortamında Güç Paylaşımı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Oruç, E. ve Acat, M. B. (2020). Sınıf Ortamında Güç Paylaşımı Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(2), 197-206. https://doi.org/10.25272/j.2149-8385.2020.6.2.09

Sorumlu Yazar: 
Eylem Oruç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: