Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Ders Kurulları Geribildirim Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Büyükuysal, M. Ç., Köktürk, F., Borazan, A., & Özaçmak, V. H. (2017). Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Ders Kurulları Geribildirim Anketi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Batı Karadeniz Tıp Dergisi, 1(2), 52-57.

Sorumlu Yazar: 
V.Haktan Özaçmak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: