Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Kültürüne İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Torun, N , Dinçer, M , Öztaş, D , Demir, P , ve Sanisoğlu, S . (2018). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Kültürüne İlişkin Tutum Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Journal of Contemporary Medicine, 8(2), 0-0. DOI: 10.16899/gopctd.424428

Sorumlu Yazar: 
Nazan Torun
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Belirlenen maddelerden oluşan alt faktörler ve toplam için elde edilen iç tutarlılık katsayıları sonucunda ölçek sonucunun oldukça güvenilir olduğu belirlenmiştir. Alt faktörler için elde edilen minimum iç tutarlılık “Hata nedeni olarak profesyonel yetersizlik” alt boyutunun 0.654 ve maksimum iç tutarlılık “Takım çalışması” alt boyutunun 0.845’dir.

Derecelendirme: 
İletişim: