Kariyer Hedefi Geribildirim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Korkmaz, O. ve Kırdök, O. (2019). Kariyer Hedefi Geribildirim Ölçeğinin (KHGÖ) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12(2), 494-510.

Sorumlu Yazar: 
Ozan Korkmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1 = kesinlikle katılmıyorum – 5 = kesinlikle katılıyorum)
İletişim: