Çocuklar için Yale-Brown Obsesif-Kompülsif Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yucelen, A. G., Rodopman-Arman, A., Topcuoglu, V., Yazgan, M. Y., & Fisek, G. (2006). Interrater reliability and clinical efficacy of Children’s Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale in an outpatient setting. Comprehensive Psychiatry, 47(1), 48-53.

Sorumlu Yazar: 
A. Guldeniz Yucelen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: