Boyun Ağrısı Sonucu Skoru Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Cuma, Ş., Çıtaker, S.,& Meray, J. (2017). Neck Outcome Score Anketinin Türkçe versiyon, geçerlik ve güvenirliği (Pilot çalışma). Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,(ss. 1031). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Şeyda Cuma
Geçerlik: 

Türkçe versiyonunun geçerliliği bulunmamaktadır.

Güvenirlik: 

Türkçe versiyonunun güvenirliği bulunmamaktadır.

34 madde

Derecelendirme: 
İletişim: