Boyun Ağrı ve Dizabilite Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bicer, A., Yazici, A., Camdeviren, H., & Erdogan, C. (2004). Assessment of pain and disability in patients with chronic neck pain: reliability and construct validity of the Turkish version of the Neck Pain and Disability Scale. Disability and Rehabilitation, 26(16), 959-962. doi: 10.1080/09638280410001696755

Sorumlu Yazar: 
Ali Biçer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: