Ellerin Kronik Romatolojik Etkilenimi Değerlendirme ve Ölçme Skoru Anketi’nin Modifiye (M-SACRAH) Versiyonu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Töre, N.G., Sarı, F., Tuna, Z. ve Oskay, D. (2017). Ellerin Kronik Romatolojik Etkilenimi Değerlendirme ve Ölçme Skoru Anketi’nin Modifiye (M-SACRAH) Versiyonunun Türkçe geçerlik güvenirlik ve kültürel adaptasyonu. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi içinde (s.370). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
N. Gizem Töre
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: