Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Savaşır, I. ve Şahin, N. H. (1997). Boyun eğici davranışlar ölçeği. Bilişsel- Davranışçı Terapilerde Değerlendirme Sık Kullanılan Ölçekler. Ankara. Özyurt Matbaacılık, 100-103.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: