BÖGKÖ 2 Sembolik Çalışma Belleği Alt Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Saraç, S. (2017). Bellek ve öğrenmenin geniş kapsamlı ölçümü bataryasının alt testlerinden sembolik çalışma belleği ve görsel sıralı bellek testlerinin geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Sümeyra Saraç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: