Bölgesel Kalkınma Ajanslarında Yönetişim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıkın, M. M., (2019), Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Yönetişim: Yönetişim Bağlamında DAKA’nın TRB2 Bölgesi’nin Kalkınmasındaki Rolü (Yüksek lisans tezi). Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağrı.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Mekin Yıkın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: