Bitişik Eğik Yazıya Yönelik Tutum Ölçeği (Sınıf Öğretmenleri İçin)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arslan, A. (2016). Sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazıya yönelik tutumlarının incelenmesi. Turkish Studies, 11 (3), 2009-2024.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: