Bireysel Risk Değerlendirme Formu (BİRDEF)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ögel, K., Yücesan, S., Vaizoğlu, Ç., Eraslan, E., Demirtaş, M., Yıldırım, S. … Ergüt, İ. K. (2016). Koruma ve bakım altındaki çocuklara yönelik Bireysel Risk Değerlendirme Formu’nun (BİRDEF) geliştirilmesi, güvenirlik ve geçerliği. Klinik Psikiyatri Dergisi, 19 (2), 60-72. doi: 10.5505/kpd.2016.38257

Sorumlu Yazar: 
Sena Yücesan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: