Kabızlık Risk Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kutlu, A. K., Yilmaz, E., Çeçen, D., & Eser, E. (2011). The reliability and validity of the Turkish version of the Constipation Risk Assessment Scale. Gastroenterology Nursing, 34(3), 200-208. DOI: 10.1097/SGA.0b013e31821ab553

Sorumlu Yazar: 
Adalet KOCA KUTLU
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: