Bireysel Güç Kontrol Listesi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ergin, G., & Yildirim, Y. (2012). A validity and reliability study of the Turkish Checklist Individual Strength (CIS) questionnaire in musculoskeletal physical therapy patients. Physiotherapy Theory and Practice, 28(8), 624-632.

Sorumlu Yazar: 
Gülbin Ergin
Geçerlik: 

Ölçeğin faktör yapısını doğrulamak için temel bileşen analizi yapılmıştır. Ölçek 20 madde ve 4 faktörden oluşmaktadır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirliği, iç tutarlılık güvenilirliği ve test-tekrar test güvenilirliği açısından değerlendirilmiştir. Toplam ölçek için iç tutarlılık güvenilirliği, Cronbach’ın α ile değerlendirildiği üzere, 0.87 idi. Alt ölçekler için iç tutarlılık güvenilirliği
Şu şekildedir: öznel yorgunluk Bileşeni için 0.85’ti; konsantrasyon Bileşeni için 0.72 idi; motivasyon Bileşeni için 0,42 idi; ve fiziksel aktivite Bileşeni 0.48 idi.

Ölçek 20 madde ve 4 faktörden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
7’li Likert Tipi 1-Hiç Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Kısmen Katılmıyorum, 4-Kararsızım, 5-Kısmen Katılıyorum-6-Katılıyorum 7-Kesinlikle Katılıyorum
İletişim: