Gözden Geçirilmiş Davranış Problemleri Kontrol Listesi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kaner, S., ve Çiçekçi, A. U. (2000). Gözden Geçirilmiş Davranış Problemleri Kontrol Listesinin Türkçeye uyarlanması. Özel Eğitim Dergisi, 2(4), 23-34.

Sorumlu Yazar: 
Sema Kaner
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: