Bireysel İhtiyaçlar ve Motivasyon Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karapınar, A. (2008). Endüstri çalışanlarını motive eden etmenlerin Maslow ve Herzberg’in kuramlarına göre incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: