Bireysel Girişimcilik Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

İncik, E.Y., & Uzun, N.B. (2017). Bireysel Girişimcilik Algı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (39), 471-485.

Sorumlu Yazar: 
Eylem Yalçın İncik
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: