Çiftçiler için Girişimcilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çınar G., Armağan, G., Özden, A., ve Çınar, N. (2017). Çiftçiler İçin Girişimcilik Ölçeği geliştirilmesi ve çiftlik performansı üzerindeki etkisi. Tarım Ekonomisi Dergisi, 23(2), 323-333. https://doi.org/10.24181/tarekoder.369401

Sorumlu Yazar: 
Gökhan Çınar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: