Fen Laboratuvarı Girişimcilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çelik, H., Bacanak, A. ve Çakır, E. (2015). Fen Laboratuvarı Girişimcilik Ölçeği geliştirilmesi. Journal of Turkish Science Education, 12(3), 65-78.

Sorumlu Yazar: 
Harun Çelik
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

4 alt boyut ve 28 madde
İletişim-Öz-Etkinliği (9 m): Grup çalışmasında kendi görevimi yapabilirim.
Yaratıcılık (9 m): Sorunlara özgün çözümler bulabilirim.
Risk Alma (6 m):Başarısızlıklar karşısında umutsuz hissetmiyorum.
Başarı İhtiyacı (4 m): Laboratuvarda kendi başıma karar verebilirim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (5=Tamamen Katılıyorum 1=Kesinlikle Katılmıyorum)
İletişim: