Sağlık Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri için Öğrenme Stilleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Otrar, M. ve Kuyucak, E. (2019). Sağlık Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri için
Öğrenme Stilleri Ölçeği (SB-ÖSÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sixth International Mediterranean Social Sciences Congress (MECAS) 3-5 Eylül, Milan, İtalya. Erişim adresi: https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticis…

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Otrar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: