Bilişim Teknolojileri Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Göçer, G. ve Türkoğlu, A. (2019). Ortaokul öğrencilerine yönelik Bilişim Teknolojileri Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Aktif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (46), 223-238.

Sorumlu Yazar: 
Gürkan GÖÇER
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: