Bilgi ve İletişim Teknolojileri Entegrasyonuna Yaklaşım Ölçeği (Information and Communication Technologies Integration Approach Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kervan, S., & Tezci, E. (2018). Adaptation of ICT integration approach scale to Kosovo culture: A study of validity and reliability analysis. Universal Journal of Educational Research, 6(5), 1022-1035. doi: 10.13189/ujer.2018.060523

Sorumlu Yazar: 
Erdoğan Tezci
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: