Bilişim Teknolojilerini Öğrenmeye Yönelik Akademik Motivasyon Ölçeği (Academic Motivation Scale for Learning Information Technology)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Schreglmann, S. (2018). Developing academic motivation scale for learning information technology (AMSLIT): A study of validity and reliability. Journal of Education and Learning, 7(4), 145-153.

Sorumlu Yazar: 
Sinan Schreglmann
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: