Bilgi ve İletişim Teknolojileri Entegrasyon Yaklaşımları Ölçeği (Öğretmenler için)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tezci, E. (2016). Öğretmenlerin BİT entegrasyon yaklaşımlarının ölçülmesine yönelik ölçek geliştirme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 975-992.

Sorumlu Yazar: 
Erdoğan Tezci
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: