Bilgisayar Destekli Coğrafya Öğretimine Yönelik Bir Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gümüş, N., Özüpekçe, S.( 2013 ) Bilgisayar Destekli Coğrafya Öğretimine Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. International Periodical for the Languages Literature and History of Turkish and Turkic, 8(8), 665-677.

Sorumlu Yazar: 
Nevzat Gümüş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert ( 1= Kesinlikle Katılmıyorum, 5= Tamamen Katılıyorum)
İletişim: