Bilgi Teknolojileri Verimliliği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Türen, U. ve Erdem, H. (2017). Örgütsel adalet algısının işgörenlerin bilgi teknolojileri verimliliği üzerindeki etkisi: Havacılık sektöründe bir araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 19, 89-110. doi: 10.18092/ulikidince.310059

Sorumlu Yazar: 
Ufuk Türen
Geçerlik: 

Makaleye bakınız.

Güvenirlik: 

Makaleye bakınız.

1. İşimde kullandığım teknoloji daha fazla işi başarmamda bana yardımcı oluyor.
2. İşimde kullandığım teknoloji yaptığım işin verimliliğinin artırmasında yardımcı oluyor.
3. İşimde kullandığım teknoloji işimi daha iyi yapmamda bana yardımcı oluyor.
4. İşimde kullandığım teknoloji yaptığım işin kalitesinin artırmasında yardımcı oluyor.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= KESİNLİKLE KATILMIYORUM, 5= KESİNLİKLE KATILIYORUM)
İletişim: