Ebeveynlerin Çocukların Bilgi İletişim Teknolojileri Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Türel, Y. K. ve Gür, D. (2019). Ebeveynlerin çocukların bilgi iletişim teknolojileri kullanımına yönelik tutumları üzerine bir ölçek geliştirme çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 145-165.

Sorumlu Yazar: 
Yalın Kılıç TÜREL
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: