Bilgi Paylaşım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Öneren, M., Çiftçi, G. E. ve Harman, A. (2016). Bilgi paylaşımının yenilikçi davranışa ve örgütsel güvene etkisi üzerine bir araştırma. Akademik Bakış Dergisi, 58, 127-157.

Sorumlu Yazar: 
Melahat Öneren
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: