Piyano İle Eşlik Alanında Yeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Piji, D. (2007). Müzik Öğretmeni adaylarına yönelik Piyano İle Eşlik Alanında Yeterlik Algısı Ölçeği’nin geliştirilmesi. Eğitimde Bilgi Teknolojileri Kullanımı Öz-Yeterlilikleri Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 26(26), 94-110.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: