Bel Performans Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Maraş, G., Çıtaker, S., Meray, J. (2917). Back Performance Scale (BPS) Türkçe versiyon geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, içinde (ss. 44). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Gökhan Maraş
Geçerlik: 

Anketin Geçerliliği için hastalara Roland Morris Disabilite Ölçeği ve Oswestry Disabilite ölçeği uygulandı.

Güvenirlik: 

Güvenirlik için 66 hastaya 7 gün arayla anket uygulandı.

Derecelendirme: