Beden Tutum Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şahin, S., Huri, M., Köse, B., Akel, B.S., & Probst, M. (2020). Reliability and validity of the Turkish version of Body Attitude
Test in women with breast cancer. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-020-00627-1

Sorumlu Yazar: 
Sedef Şahin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: