Beden Eğitimi Öğretmenleri için Futbol Genel Alan Bilgi Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dervent, F., Devrilmez, E., İnce, M. L. ve Ward, P. (2018). Beden Eğitimi Öğretmenleri için Futbol Genel Alan Bilgi Testi’nin güvenirlik ve geçerliği. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 29(1), 39-52. doi: 10.17644/sbd.326631

Sorumlu Yazar: 
Fatih Dervent
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: