Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Deliceoğlu,G. (2018). Orta öğretim birinci sınıf öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutum Ölçeği. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(1), 208-215.

Sorumlu Yazar: 
Gökhan Deliceoğlu
Geçerlik: 

Birinci faktörde yer alan maddelerin faktör yük değerleri 0,53 ile 0,85, ikinci faktörde yer alan maddelerin faktör yük değerleri ise 0,50 ile 0,61 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Analizin başında tüm maddeler için ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,913’dur.

Beden eğitimi ve spor aktivitelerine hiç ilgi duymuyorum.
Beden eğitimi ve spor aktivitelerinde çok sıkılırım.

Beden eğitimi ve spor aktivitelerini rahat uygularım.
32.Beden eğitimi ve spor aktiviteleri beni güçlü kılar.

Derecelendirme: 
Kesinlikle Katılıyorum =5 ve Kesinlikle Katılmıyorum =1
İletişim: