Beden İmgesinin Yaşam Niteliğine Etkisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demiralp, M., Demiralp, B., Sarıkoç, G., İyigün, E., Açıkel, C., ve Başbozkurt, M. (2015). Beden İmgesinin Yaşam Niteliğine Etkisi Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16, 82-90

Sorumlu Yazar: 
Meral Demiralp
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

4 boyut ve 19 madde
Kendilik değeri üzerine etki (7 m): Kendimle ilgili temel duygularım (kişisel yeterlilik ve özdeğer duyguları)
Günlük yaşantı üzerine etki (5 m):Günlük yaşadığım duygularım
Karşı cinsle etkileşime etki (4 m):Kilomu kontrol edebilme yeteneğim
Davranış/tutum üzerine etki (3 m): Günlük kişisel bakım faaliyetlerim (örneğin, giyinmek ve güne fiziksel olarak hazır olmak)

Derecelendirme: 
7’li derecelendirme (-3=olumsuz 0=etkisiz +3=olumlu)
İletişim: