Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demirhan, G. ve Altay, F. (2001). Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutum Ölçeği II. Spor Bilimleri Dergisi, 12 (2), 9-20.

Sorumlu Yazar: 
Gıyasettin Demirhan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Tek boyut ve 24 madde: Beden eğitimi ve spor dersinde hep korku hissine kapılırım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Kesinlikle katılmıyorum- 5=Tamamen Katılıyorum)
İletişim: