BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ MEMNUNİYET ÖLÇEĞİ

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uğraş, S. ve Tutal, V. (2021). Beden Eğitimi ve Spor Dersi Memnuniyet Ölçeği geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 12(2), 174-185. https://doi.org/10.17155/omuspd.836342

Sorumlu Yazar: 
Sinan Uğraş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: