Beğenilme Arzusu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaşıkara, G. ve Doğan, U. Beğenilme arzusu: Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 51-60. doi: 10.21666/muefd.345573

Sorumlu Yazar: 
Gülizar Kaşıkara
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: