Beden Eğitimi ve Spor Dersi Sınıf Değerlendirme Atmosferi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Esentürk O. K., Yılmaz, A. (2020). Beden Eğitimi ve Spor Dersi Sınıf Değerlendirme Atmosferi Ölçeği
(besdsdaö): Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Turkish Studies, 15(1), 195-211

Sorumlu Yazar: 
Oğuz Kaan ESENTÜRK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Kesinlikle katılmıyorum- 5=Kesinlikle katılıyorum)
İletişim: