Engelliler Beden Eğitimi ve Spor Dersi Sorunlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güven Karahan, B. (2011). Engelli öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumları ve karşılaştıkları sorunlar. (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: