İlköğretim Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kalemoğlu-Varol, Y., Ünlü, H., Erbaş, M.K., ve Sünbül, A.M.(2016). İlköğretim Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması.Spor Bilimleri Dergisi, 27(1), 16-26.

Sorumlu Yazar: 
Yaprak KALEMOĞLU VARO
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: