Beden Değeri Ölçeği-2

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Oktan, V., ve Saylan, E. (2019). Beden Değeri Ölçeği-2’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 12. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Kongresi’nde sunulan bildiri. Rize, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Vesile Oktan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: