Beden Duyumları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kart, A. ve Türçapar, M. H. (2014). Beden Duyumları Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması, geçerlilik ve güvenilirliği. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 3(1), 18-22.

Sorumlu Yazar: 
Ayşegül Kart
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: