Beden Eğitimi-Ötekileştirme ve Soyutlanma Ölçeği (BEÖSÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şenel, E., Yıldız, M., Ulaş, M., & Tamer, K. (2019). The validity and reliability study of the Turkish Form of Physical Education Marginalization and Isolation Scale (PE-MAIS). Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 24(3), 155-166.

Sorumlu Yazar: 
Ender Şenel
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: