Algılanan Beden Okuryazarlığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Munusturlar, S., ve Yıldızer, G. (2020). Beden eğitimi öğretmenleri için Algılanan Beden Okuryazarlığı Ölçeği’nin faktör yapısının Türkiye örneklemine yönelik sınanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 200-209. doi: 10.16986/HUJE.2019049146

Sorumlu Yazar: 
Süleyman Munusturlar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: