Fene Yönelik İşe Yararlılık Değeri Odaklı İlgi ve Performans Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Uluay, G., & Doğan, A. (2019). Fene Yönelik İşe Yararlılık Değeri Odaklı İlgi ve Performans Ölçeğinin Türkçe ’ye uyarlanması. Cumhuriyet International Journal of Education, 8(2), 342-360. http://dx.doi.org/10.30703/cije.470209

Sorumlu Yazar: 
Gülşah Uluay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: