Adalet Değeri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karadavut, T., Karadağ, S. ve Nacar, B. (2020). Adalet Değeri Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(19), 150-163. https://doi.org/10.31834/kilissbd.699877

Sorumlu Yazar: 
Tuğba Karadavut
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: