Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Etkileşim Değeri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koç, M. (2019). Harmanlanmış öğrenme ortamlarının etkileşim değeri ölçeğinin geliştirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Meltem Koç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: