Beden Değeri Ölçeği-2 (BDÖ-2)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Oktan, V. ve Saylan, E. (2020). Beden Değeri Ölçeği-2’nin (BDÖ-2) Türkçe adaptasyonu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 94-103. doi: 10.17860/mersinefd.631242

Sorumlu Yazar: 
Vesile Oktan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: